Blog Banner

İnşaat İş Makineleri Nelerdir

Günümüzde birçok meslek grupları çeşitli iş makinelerden destek alarak çalışmaktadır.

Özellikle insan gücünün yetmeği birçok işlem için iş makinaları büyük kolaylık sağlamaktadır. Birçok işlem ve yoğun iş gücü gerektirmekte olan inşaat mühendisliğinde iş makinalarından sıklıkla faydalanılmaktadır.

Genellikle şantiyelerde kullanılmakta olan iş makinalarının hangileri olduğu merak edilen bir konudur. İnşaat iş makineleri arasında yer alan iş makinelerini şu şekilde sıralamamış mümkün olacaktır;

 • Ekskavatör
 • Kule Vinç
 • Beton Vibratörü
 • Tünel Açma Makinası (TBM)
 • Perdahlama (Helikopter) Makinesi
 • Dozer
 • Silindir
 • Loder (Yükleyici)
 • Skreyper
 • Greyder
 • Beton Dağıtıcı

Yukarıda sıralamış olduğumuz iş makineleri genellikle inşaat alanında sıklıkla kullanılan iş makinalarıdır. Bu iş makinaları yoğun ve zor şartlar altında çalıştıklarından bazı durumlarda arıza yaparak performansta düşüklük olabilmektedir. Bu noktada Kompar makine iş makinelerinin bakım ve onarımı konusunda sizlere destek sunmaktadır.

İş makinalarının doğru yerlerde kullanılmaması durumunda da bazı problemler yaşanabilmektedir. İnşaat iş makinalarının hangi görevleri üstlenebildiği merak edilen bir konudur. Bu makinelerin doğru yerlerde kullanılması son derece önemlidir.

Ekskavatör

Ekskavatörler birçok amaç için kullanılabilen iş makineleridir. Paletli ve lastik tekerlekli olarak ikiye ayrılan bu makinalar kazı yapma, zemin sıyırma, kırma, kanal yapma ve yükleme gibi işler için kullanılabilir. Yol, baraj ve maden ocaklarında da sıklıkla görülmektedir.

Kule Vinç

Kule vinç, insan gücünün yetmediği noktalarda ağır malzemelerin kaldırılması için kullanılmakta olan bir iş makinasıdır. Kullanım amacına bağlı olarak birçok çeşidi olabilmektedir. Kule vinç, pergel vinç, gezgin vinç gibi çeşitleri olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Beton Vibratörü

Beton vibratörü beton dökülmesinin ardından taze betonda bulunan havanın uzaklaştırılması, betonun kalıp içerisine homojen bir şekilde dağılması ve aynı zamanda beton ile donatının daha iyi bir şekilde birleştirilmesi için kullanılmakta olan bir iş makinasıdır. Bu iş makinası sayesinde betonun yüzeyi daha pürüzsüz olmaktadır.

Tünel Açma Makinası (TBM)

Köstebek adıyla da bilinmekte olan tünel açma makinesi adından da anlaşılacağı üzere tünel açmak amacıyla kullanılan bir makinadır. Bir yandan kazı yaparken diğer yandan da hafriyatta taş ve toprağı ayrıştırma bandı ile taşıyabilen büyük bir iş makinasıdır.

Perdahlama (Helikopter) Makinesi

Perdah makinası diğer ismi ile de helikopter beton döküldükten sonra zeminin yüzeyinin düzleştirilmesi ve dağınık yüzeylerin istenen yapıya ulaşmasını sağlamakta olan bir iş makinası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dozer

Dozerler farklı amaçlar için kullanılan iş makineleridir. Kazı işleri, tesviye işleri, dolgu malzemesinin yayılması, enkazın yıkıntı ve artık malzemelerinden uzaklaştırılması gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dozerler bıçakların çalışma şekline göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar buldozer, angledozer, tiltdozer olarak isimlendirilmiştir.

Silindir

Silindirin asıl görevi toprak ve asfalt gibi malzemelerin sıkıştırılmasıdır. Genellikle yol, baraj ve inşaat işlemlerinde kullanılmakta olan bir iş makinasıdır. Sıkıştırma şekline bağlı olarak statik, vibrasyonlu ve osilasyonlu çeşitleri bulunmaktadır.

Loder (Yükleyici)

İnşaatlarda hafriyat yükleme amacı ile kullanılmakta olan iş makinaları loder iş makinalarıdır. Bunun yanında şantiyelerde zemin tesviyesi, ağaç sökümü, taşıma ve temizlik gibi işlemlerde de kullanılmaktadır.

Skreyper

Skreyper sertlik gösteren zeminlerin gevşetilmesi ve gevşetilen zeminlerde kazı işlemlerinin yapılması ve daha sonrasında hafriyatın taşınmasında kullanılmakta olan iş makineleridir. Yol inşaatlarında malzemelerin homojen bir şekilde serilip düzgün bir yüzey oluşturmasını sağlamak için de kullanılmaktadır.

Greyder

Greyder, zemin tesviyeleri ve çalışabilecek sertlikte olan zeminlerde hendek açma ve şev düzeltme işerinde kullanılmakta olan iş makineleridir. Genellikle yol yapım işlerinde sıklıkla kullanılan bir makinedir.

Beton Dağıtıcı

Beton dağıtıcı görevi betonun istenilen noktaya ve kota ulaştırmaktır. Çeşitli tiplerde beton dağıtıcılar görmek mümkün olacaktır. Uygun alanlar seçilerek beton dağıtıcılar inşaat işlerinde kullanılmakta olan iş makinalarıdır.